Járványügyi Protokoll

MÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

2022/2023

 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola

Széchenyi István Tagiskolája

Berettyóújfalu, 2020. 10. 01.

Módosítva: 2022. szeptember 01.

Kari Sándor
tagintézmény-vezető

 

A jelenlegi járványügyi helyzetben hagyományos módon, nappali munkarend szerint indul a tanév. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást kizárólag az Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el.

 1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 • Az intézmény takarítása

A járvány elleni védekezés céljából mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni. A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során a takarító személyzet kiemelt figyelmet fordít a kézzel gyakran érintett felületek, (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére, a fokozott szellőztetésre.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosítja.

 • Tanulók, szülők tájékoztatása

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak indokolt esetben az intézményvezető előzetes engedélyével telefonos egyeztetés után, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

A személyi higiéne alapvető szabályairól, az előírások betartásának fontosságáról osztályfőnöki órákon a tanulók részletes, korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak folyamatosan az osztályfőnöktől, alsó tagozatban napi szinten az osztályban

tanítók beszélgetnek a gyerekekkel. Az iskolavédőnő által küldött kisfilmet valamennyi osztály megtekinti.

Kérjük, hogy a szülők is készítsék fel gyermeküket a papírzsebkendő használatára köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre, étkezés előtti és WC használat utáni kézmosásra.

Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A szülő köteles megadni telefonszámát, amelyen napközben a gyermek betegsége esetén értesíthető. Telefonhívás után haladéktalanul hazaviszi gyermekét.

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A szülőket a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületén, az iskola honlapján ill. az osztálycsoportokon, e-mailen keresztül az osztályfőnökök folyamatosan értesítik az aktuális információkról. A szülői értekezletek jelenléti formában kerülnek megtartásra.

Az osztálytermekben és az aulában kihelyezésre kerül az iskolaorvos, a védőnő, a járványügyi hatóság elérhetősége.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
  • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, lázmentes, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen

iskolába. Az oktatásban és nevelésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

 • TILOSaz intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek a fertőzésre utaló tünetei vannak:
 • köhögés, nehézlégzés, légszomj
 • láz, hidegrázás
 • torokfájdalom, izomfájdalom
 • újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar
 • émelygés, hányás és/vagy hasmenés

2.3 Iskolába érkezés

Nem kell alkalmazni a testhőmérséklet mérést az intézménybe belépő tanulóknak, pedagógusoknak, dolgozóknak.

A bejáratnál elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő használata kötelező minden iskolába lépő személynek. Tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után.

A mosdókban, az osztálytermekben kézfertőtlenítő, kéztörlésre papírtörlő kerül kihelyezésre.

Az iskola negyed nyolctól van nyitva, csak indokolt esetben tartunk ügyeletet 7 órától. Érkezés az iskolába: reggel negyed 8-tól az alsó és felső tagozatos gyerekek a főbejáraton lépnek az épületbe.

Az ügyeletes pedagógus felügyeli a csoportosulás, torlódás elkerülését (1,5 m betartása, útbaigazítás, információval ellátás).

A kisiskoláskorú gyerekek szülei gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérhetik el. Reggel és napközben nem tartózkodhat szülő az intézményben. Kivételt képeznek a telefonon (54 402 027) előre egyeztetett esetek, ha a szülő

 • beteg gyermekéért jön,
 • iskolai ügyet intéz,
 • iskolán kívüli foglalkozásra kíséri gyermekét.

Ilyenkor is kötelező  a kézfertőtlenítőhasználata. Akinek az iskolába lépése elkerülhetetlen, erről nyilvántartó lapot kell kitöltenie az iskolatitkári irodában.

2.4 Iskolából távozás

Felső tagozatos tanulók óra után a főbejáraton át hagyják el az épületet.

Kérjük a szülőket, hogy a tanítási órák, foglalkozások után délután gyermekükre az iskola parkjában várakozzanak és együtt haladéktalanul hagyják el az iskola területét.

 

 

A tanító néni a következő időpontokban kikíséri a tanulókat a parkba:

1. d

1. e

2. d

3. d

4. d

15:45 óra

15:50 óra

16:00 óra

 

16:00 – 17:00 óra között ügyeletet tartunk. Akiért nem érkezett meg a szülő, az aznap ügyeletet ellátó pedagógus a tantermében fogja a gyermek felügyeletét ellátni 17 óráig. A tanterem ablakain elhelyezett kiírás segíti a tájékozódást.

Amennyiben a szülő a megadott időpontnál hamarabb kívánja gyermekét elvinni az iskolából, a tanuló tantermének ablakán kopogtatással jelzi szándékát. A tanulót a parkban várja a szülő és az épületet a lehető leghamarabb hagyják el.

Kérjük, hogy felesleges kopogással ne zavarják a foglalkozást!

 

 • Étkeztetés

Az ebédlőben a csoportosulás megelőzése érdekében az osztályok kötelesek betartani a kialakított rendet.

Tízórai és ebéd előtt az ebédlőben, uzsonna előtt a mosdóban a gyermekek alaposan, szappannal kezet mosnak.

Tízóraizás rendje:

 1. szünet        08:40 – 09:00             1.d, 2.d, 2. e osztályok az ebédlőben

Kiszolgálásukban a konyhai dolgozók segítenek.

Felelősök: osztálytanítók

 1. szünet        09:40 – 10:00             3. d, 4.d + felsőbb évfolyamok tanulói

Felelősök: osztálytanítók, felsős ügyeletes

Tízórainál és ebédnél az osztályok tanulói a számukra kijelölt, megterített asztalokhoz ülnek le. Az uzsonna minden osztály tantermében kerül elfogyasztásra.

Ebédeltetés rendje:

Az ebédlőben is kötelező a távolságtartás, a szappanos kézmosás. Az ebédeltetés 11:40-től kezdődik az osztálytanító felügyeletével.

Az osztályok kötelesek betartani a kialakított ebédeltetési rendet.

Negyedik óra (11:40 óra) után az 1-2. osztályosok ebédelnek. A többi osztály tanulói napi órarendjükhöz igazodva csak az utolsó órájuk befejeztével mehetnek ebédelni.

Azok a tanulók étkezhetnek a 6. óra után, akiknek még 7. órája van. Az ebédeltetési időpontok az ebédlő konyhai személyzetével egyeztetésre került.

 • Szünetek rendje

Ügyeletes pedagógus negyed nyolctól tartózkodik az iskolában, szünetekben felügyelete mellett a tanulók az udvaron tartózkodnak.

Rossz idő esetén a tanulók a tantermekben, a folyosókon tölthetik a szünetet. Szünetekben a közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó) a tanulóknak és a pedagógusoknak nem kell maszkot viselniük. A tanítási órákon sem kötelező a maszk viselése, de megtiltani azt nem lehet. A tantermekben folyamatos a szellőztetés órákon és szünetben.

2.7A testnevelés órák jó idő esetén a belső udvaron vagy külső helyszínen (pl. kondipark) kerülnek megtartásra, eső esetén a tornateremben. Az eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

A délutáni iskolai sportfoglalkozások, sportkörök az órarendben meghatározott időben kerülnek megtartásra.

Csengetési rend

A nevelőtestület által elfogadott csengetési rend:

1.óra

2.óra

3.óra

4.óra

5.óra

6.óra

7.óra

8.óra

9.óra

08:00 – 08:45

09:00 – 09:45

10:00 – 10:45

10:55 – 11:40

11:50 – 12:35

12:45 – 13:30

13:35 – 14:20

14:25 – 15:10

15:15 – 16:00

 

Az alsó tagozatos tanulók saját tantermükben tartózkodnak a nap folyamán. A tantermek megfelelő szellőztetése, a felületek fertőtlenítése érdekében a tanítási órák 45 percesek. Tanítási órák befejeztével, az osztályok váltása után a tantermekben felületfertőtlenítést végeznek a takarítónők.

A reggeli sorakozó elmarad. A diákok az őket érintő fontos információkat, egyéb tudnivalókat iskolarádión keresztül hallgatják meg. Iskolai megemlékezések jó idő esetén a parkban kerülnek megtartásra.

 • Hiányzások igazolása

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Az orvosi igazolást az intézmény elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálja felül. A szülő csak a házirendben szabályozott napokra adhat szülői igazolást!

Igazolt a hiányzás,

 • ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakra. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • ha a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről szakorvosi igazolással rendelkezik.

Ha a tanuló hiányzása (betegség, karantén miatt) eléri az 51.§ (7) bekezdésében rögzített mértéket, nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha az iskola megszervezte a digitális oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is osztályozható, és tovább engedhető.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§(2) c) pont értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is. Az előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolás nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.

 

 • Iskolai rendezvények, kirándulások

Iskolai ünnepségek, megemlékezések, iskolai programok jelenléti formában kerülnek megrendezésre. 

A második félévben kerül ütemezésre

 • 2. évfolyamon az úszásoktatás
 • az iskolai fogászat
 • az elmaradt Határtalanul és az erdei iskolai kirándulás
 • osztály-és tanulmányi kirándulások.

Az osztály- és tanulmányi kirándulások egy napos vagy többször egy napos formában, ottalvós, szálláshely igénybevétele nélkül szervezhetők belföldi úticéllal.Osztálykirándulásra két osztály nem utazhat együtt.

Az évente esedékes tűzvédelmi gyakorlatot osztályonként tartjuk meg: a felső tagozat osztályfőnöki óra, az alsó tagozat délutáni szabad foglalkozás keretében.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket halasztjuk vagy lehetőség szerint az előírt szabályok szigorú betartásával tartjuk meg.

2.10Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, az óvintézkedések figyelembe vételével, betartásával.

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul az iskolatitkári iroda melletti helyiségben elkülönítésre kerül. Tanuló esetében felnőtt felügyelete biztosított, aki szájmaszkot és védőkesztyűt visel.

Az iskola értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, aki feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.  A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

Az intézményvezető értesíti a járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi osztályán a tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató részére.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tennie. A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt.

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, valamint a tankerületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Széchenyi István Tagiskola pedagógusai, dolgozói az intézmény által kiadott nyilatkozatban aláírásukkal igazolják, hogy a COVID-19 vírusfertőzés tüneteit magukon nem tapasztalják. Amennyiben később tüneteket észlelnek magukon azonnal jelzéssel élnek az intézmény vezetője és háziorvosuk felé. A nyilatkozatot a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend szerint a Széchenyi István Tagiskolában leadják.

 1. TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése, a pedagógusok és a tanulók online vagy személyes találkozást nem igénylő módon – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben a tantermen kívüli, digitális munkarend átmenetileg elrendelésre kerül meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet.