!!! BEIRATKOZÁS 2024 !!!

 

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2024/2025-ös tanévre

SZÉCHENYI ISTVÁN TAGISKOLA

 

Tisztelt Szül?k!

 

Általános iskolai beiratkozás id?pontjai:

2024. április 18.(csütörtök) 7:30 – 17:30

2024. április 19.(péntek) 7:30 – 17:30

 

A beiratkozás gyorsabb ügyintézése érdekében lehet?ség van id?pont kérésére az

54/402 027-es telefonszámon.

 

Az a gyermek, aki ebben az évben augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024. április várhatóan els? hetét?l (pontos dátumot még nem közöltek) a személyes beiratkozást megel?z?en lehet?ségük van a KRÉTA-rendszer felületén (BÁI) keresztül el?zetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

 

A személyes megjelenés adategyeztetés céljából kötelez? a beiratkozás valamelyik napján!

 

Az el?zetes online jelentkezés nagyban megkönnyíti, felgyorsítja, gördülékennyé teszi a személyes beiratkozást. Kérjük, ha módjuk van rá, éljenek ezzel a lehet?séggel!

Az online felület használatához segítség az alábbi linkre kattintva érhet? el:

Segítségért kattintson IDE vagy segítség letölthet? ITT!

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

Személyes adatok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (például születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • TAJ-kártya
 • a gyermek adóazonosítója
 • a  gyermek oktatási azonosítója (7-tel kezd?d? 11 számjegy?  számsor, az óvodától kapják meg)

Nyilatkozatok:

 • nyilatkozat a közös szül?i felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (nyilatkozat letölthet? ITT)
 • nyilatkozatot a Hit- és erkölcstan, illetve Etika oktatásához kapcsolódóan (nyilatkozat letölthet? ITT)
 • nyilatkozat életvitelszer? ott lakásról (nyilatkozat letölthet? ITT)

Határozatok, igazolások (amennyiben van)

 • szakért?i vélemény a sajátos nevelési igény vagy a BTMN megállapításáról (amennyiben van)
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás, HH, HHH határozatok (amennyiben van)
 • tartós betegségr?l szóló igazolás (amennyiben van)

 

A nyilatkozatok letölthet?ek az iskola honlapjáról – www.szechenyiiskola.hu  !!! BEIRATKOZÁS 2024 !!! menüpontban – vagy átvehet?ek iskolánk titkárságán. A nyilatkozatokat mindkét szül? aláírásával kell benyújtani, kivéve ha kizárólagos felügyeleti jog csak az egyik szül?t illeti meg.

 

Kérdés esetén állunk rendelkezésére bármelyik elérhet?ségünkön!

Telefon: 06 54/402-027

Honlap: www.szechenyiiskola.hu

E-mail: iroda@szechenyiiskola.hu

 

LEGYEN ISKOLÁNK AZ ELS? VÁLASZTÁSA!

                                                                                                                

                                                                                                   Kari Sándor

                                                                                    tagintézmény-vezet?