!!! BEIRATKOZÁS 2021 !!!

Kedves Szülők!

Információk és dokumentumok a leendő első osztályosok beiratkozásához:

Tisztelt Szülők!

Kedves leendő első osztályos TANULÓK!

 

A Széchenyi István Tagiskolába az alábbi módokon lehet beiratkozni:

1. Elektronikus, online beiratkozás

2021. április 10-én nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén.

 Ehhez lépjen be a következő linkre: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A jobb felső sarokban lévő ’Bejelentkezés’ gombra kattintva, majd az ’Új ideiglenes felhasználó’ funkciót kiválasztva hozhat létre ideiglenes belépési jogosultságot az általános iskolai beiratkozáshoz. Az e-Ügyintézés Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) felülete ápr. 16-án éjfélig lesz nyitva. A KRÉTA rendszerbe történő belépésről levelünk végén találhatnak tájékoztatást.

2. E-mail útján történő beiratkozás

Az iroda@szechenyiiskola.hu  e-mail címre küldött levéllel. Írják meg gyermekük nevét, születési helyét, idejét, édesanyja nevét, lakcímét, TAJ-számát, személyi számát, jelenlegi óvodája nevét és a szülő telefonszámát!

3. Telefonon történő beiratkozás.

Kérjük, hogy az 54/402-027-es telefonszámot hívják! Telefonon történő beiratkozáskor is a 2. pontban felsorolt adatokat szükséges megadni.

4. Személyes úton történő beiratkozásáprilis 15-én 7.30-17.30 óráig és 16-án 7.30-17.00 óráig.

Ehhez április 9-től kérhetnek időpontot az 54/402-027-es telefonszámon.

A személyes beíratás során egy szülő tartózkodhat az iskolaépületben, a járványügyi szabályok betartásával. (kézfertőtlenítés, maszkhasználat, távolságtartás)

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról

(A nyilatkozatok április 9-től letölthető iskolánk honlapjáról www.szechenyiiskola.hu vagy átvehető iskolánk titkárságán. A nyilatkozatokat mindkét szülő aláírásával ellátva kell benyújtani, kivéve, ha kizárólagos felügyeleti jog illeti meg az egyik szülőt.)

Online beiratkozás esetén az eredeti iratokat 2021. szeptember 1-jén kell bemutatni.

A felvételről szóló döntésről levélben fogjuk értesíteni a tisztelt szülőket.

Egyéb hasznos információk:

A törvény (Nkt. 45. § (2) rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását be kell jelenteni a körzetes iskolának és az Oktatási Hivatalnak. Ha módosítani kíván az adatokon, telefonon vagy e-mailben jelezze. A hit- és erkölcstan tantárgy választásakor jelölni kell melyik egyházi oktatást választja.

1.Bemutató a beiratkozásról olyan szülők részére, akik nem rendelkeznek semmilyen KRÉTA rendszerben Gondviselői hozzáféréssel. https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action...

2.Bemutató a beiratkozásról olyan szülők részére, akik rendelkeznek bármelyik KRÉTA rendszerben Gondviselői hozzáféréssel. https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action...

A Széchenyi Tagiskola tantestülete szeretettel várja leendő első osztályos tanulóit!

 

Nyilatkozat - életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat - szülői felügyeleti jog

Letölthető (word formátumú) nyilatkozat - etika vagy hit- és erkölcstan oktatás választásáról

Tankerületi szülői tájékoztató