Tanév rendje 2017/2018

2017/2018-as tanév rendje


2017/2018-as tanítási év 2017. szeptember 1-én pénteken kezdődik és 2018. június 15-e péntekig tart. Az első félév 2018. január 19-ig tart.
 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

 
A  tanítási napok száma száznyolcvan nap.
 
Az  iskolák 2018. február 2-ig értesítik a  tanulókat, a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 

2018. február 9. péntek - Félévi tantestületi értekezlet

2018. június 16. szombat 09.00 - Ballagás a Széchenyi István Tagiskolában

2018. június 21. csütörtök 18.00 - Ünnepélyes tanévzáró a Széchenyi István Tagiskolában

2018. június 22. péntek 9.00 -  Tanévzáró tantestületi értekezlet

 
ORSZÁGOS MÉRÉS
 
2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulók körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni.
 
Az országos kompetenciamérés hatodik és nyolcadik évfolyamon 2018. május 23-án lesz. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.
 
A hatodik és nyolcadik évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében írásbeli idegen nyelvi mérésre 2018. május 16-án kerül sor.
 
A  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az  iskoláknak – az  1–4. évfolyam kivételével - 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.  
 

Felvételi eljárás

 

2017. december 8-ig                   A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

2017. december 12-ig                  8. osztályos tanulók Arany János Tehetséggondozó Programra                                                                                          történő pályázatok beadása

2018. január 20. 10.00                 Központi írásbeli felvételi vizsgák (magyar, matematika)

2018. január 25. 14.00                 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

2018. február 19.                        Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak

2018. febr.22.-márc.13.               Szóbeli meghallgatások

2018. március 21-22.                   A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2018. április 27.                          A középfokú iskolák értesítik a felvételről a tanulót és az általános iskolát

 

 

Tanítás nélküli munkanapok

 

2017. szeptember 29. péntek    Sportnap – Magyar Diáksport Napja

2018. január 3.  szerda             Szakmai nap

2018. február 9. péntek            Félévi nevelőtestületi értekezlet

2018. február 16. péntek          Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója

2018. május 11. péntek            Gyermeknap-Pályaorientációs nap-Madarak, fák napja

2018. június 1. hete                 1 nap osztálykirándulásra