Információk, hírek

 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Ady E. utca 1.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a tagintézmény-vezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, takarékos gazdálkodásában, döntés előkészítésben való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 

•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         magyar állampolgárság,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői vagy közoktatásvezetői szakképzettség,

•         a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurtán Mónika intézményvezető nyújt, a 06 54 402 052 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17 - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/01879-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája - Tagintézmény-vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a kinevezési jogkör gyakorlója, a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája tagintézmény-vezető beosztására". Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 


HITOKTATÁS 2022-2023 (Kattintson rá!)


Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a 2021 - 2022- es tanévben az 1. osztályos gyermeke részére az alábbi eszközöket szíveskedjenek beszerezni!
 
3 db 14-32 sz. vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 tolltartó
5 db grafitceruza
4 db piros-kék ceruza (postairon)
2 db radír
1 db tartályos hegyező
1 db hosszú vonalzó (hajlékony)
1 csomag vastag színes ceruza (nem hajlékony)
1 csomag filctoll (vastagabb hegyű 12db-os)
1 db „M”-es méretű alkoholos filc (fekete)
1 db „S”-es méretű alkoholos filc (fekete)
1 db 12 színű vízfesték
1 db 12 színű zsírkréta
1 db ecset csomag
2 doboz számolókorong
5 csomag írólap
60 db A 4-es rajzlap
20 db A 3-as rajzlap
1 csomag ORIGAMI lapok
1.osztályos technika csomag
1 db olló
1 db ecsetes tál
1 csomag gyurma (fehér színű)
2 db ragasztó (egy stift és egy technokol)
20 db műanyag genoterma
2 db gumis mappa
tornazsák: tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, zokni
váltóruha
benti cipő
műanyag tányér, műanyag pohár, kiskanál
A tisztasági eszközöket osztályszinten szeretnénk megoldani.
Kérjük a szülőket, hogy mindenre írják rá gyermekük nevét vagy monogramját.
 
Tisztelettel:
a Tanító nénik
 
ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA
 
A 2021/2022-es tanévre történő beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.
 
BEISKOLÁZÁSI KÖRZET
Ady Endre utca, Andaháza puszta, Attila utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bánk bán utca, Bántó tanya, Bartók Béla utca, Belső major utca, Bem utca 28-tól végig, Benczúr utca, Bercsényi utca, Berettyólapos gátsor, Berzsenyi Dániel utca, Bethlen utca, Bihari utca, Botond utca, Csillag utca, Csonkatorony utca, Diófa utca, Dusnoki dűlő, Dózsa Gy. 41-től végig, Egressy Béni utca, Erkel Ferenc utca, Érmellék utca, Esze Tamás utca, Fazekas utca, Földvár utca, Füzes utca, Gacsakert utca, Gátőrház, Hajdú utca, Hargita utca, Hársfa utca, Hegedűs dűlő, Hérnekkert utca, Herpály utca, Hétvezér utca, Hold utca, Honvéd utca, Huszár Mátyás utca, Illyés Gyula utca, Ipari út, Jászai Mari utca, Jegyzőkert utca, József Attila ltp., József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kádár vitéz utca, Katona József utca, Kazinczy utca, Kendereskert dűlő, Kerekes Gyula utca, Keresztesi út, Kert utca, Kinizsi utca, Király-hágó út, Kisfaludy utca, Kiss János utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth utca 1-től 34-ig, Kovácsi dűlő, Kölcsey utca, Körtvélyes dűlő, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Körtvélyes dűlő, Köztársaság utca, Kréta köz, Krúdy Gyula utca, Külső major, Lenkei utca, Lipótkert utca, Lőtér utca, MHSZ lakóház, Magyar utca, Malom utca, Margitta utca, Maros utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Monostor utca, Mérlegház utca, Mikes Kelemen utca, Millenniumi út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nagyváradi utca, Nap utca, Népliget utca, Nyáras utca, Nyárfa utca, Oláh Zsigmond utca, Orbán Balázs tér, Péterszegi utca, Radnóti utca, Salamon Béla utca, Sárostókert dűlő, Semmelweis utca, Sinka István utca, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchenyi utca, Szemere utca, Szentdemeter utca, Szigligeti utca, Szillér kert, Szillér utca, Szinyei utca, Szökő utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsai utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz körút., Teleczki major, Téglaparti út, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Tomori Pál utca, Török Bálint utca, Váci Mihály utca, Vadaskert utca, Vágóhid utca, Vajda János utca, Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti őrház, Vécsey utca, Vörösmarty tér
 
A Széchenyi István Tagiskola elérhetőségei:
Telefon: 0654 402 027
Email: iroda@szechenyiiskola.hu
Honlap: http://www.szechenyiiskola.hu/
 
 

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatásról

Hit és erkölcstan tanterv

Hit és erkölcstan tájékoztató

Szülői nyilatkozat

Hittanplakát

 


OVI-SULI

SZÉCHENYI ISTVÁN TAGISKOLA

Kedves Szülők!

A Széchenyi István Tagiskola játékos feladatokkal kedveskedik óvodás gyermekének. A feladatokat az iskola Facebook oldalán a Széchenyis Ovi-Suli csoportban is letölthetik.

Kedves Óvodások!

A Széchenyi István Tagiskola pedagógusai szeretnének Benneteket egy kis játékra hívni!

2. feladatsor megnyitása ITT!

Három feladatot küldünk számotokra. Ha a szüleitek segítségével sikerült megoldani őket, kérlek adjátok oda óvó néniteknek vagy szüleitek fényképezzék le és küldjék el az alábbi e-mail címre: szechenyisovisuli@gmail.com

 

Elkészült munkátokat várjuk november 30-ig.

 

Széchenyi István Tagiskola pedagógusai


 

Elnyertük a Boldog Iskola címet!

Tagintézményünk két pedagógusa, Hefnerné Molnár Edit és Bak Judit 2020 áprilisában pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként iskolánk elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet.

A boldogságóra program a pozitív pszichológia kutatásain alapul, a globális jólét elérését segítő, élménypedagógiai program, ami egyaránt nyújt elméleti és gyakorlati tudást. Ezt, a pozitív pszichológia módszereire épülő programot az ELTE tudományosan is igazolta.

A tudományos módszer segítségével a diákok boldogabbak, kitartóbbak lesznek, eredményeik javulnak és a velük való közös munka is könnyebbé válik. Az ehhez kapcsolódó foglalkozásokon, (boldogságórákon) tanulóink megismerik a boldogság főbb összetevőit, miközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek hozzájárulnak a boldogságszintjük növekedéséhez.

  

 
 
 
 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020-2021-es tanév kezdése a következőképpen alakul:

Ünnepélyes tanévnyitó a 2-8. évfolyam számára nem lesz. Ők, szeptember elsején (kedden) reggel 8 óráig az iskola házirendje szerint gyülekeznek. 8 órától a tagintézmény-vezető asszony iskolarádión keresztül tájékoztatja őket a tanév menetéről. Számukra ünnepi öltözék nem szükséges.
Kedves első osztályos Szülők!
Gyermeküket 7:45-től fogadják az aulában a tanító nénik, akik vezetésével megkeresik osztálytermüket.

8:15-től az első osztályosok számára ünnepélyes tanévnyitót tartunk az iskola parkjában, melyre minden szülőt szeretettel várunk.
Az ünnepség után a gyerekek tanítójukkal megkezdik munkájukat az osztálytermükben.
Öltözet: a tanévnyitóra ünnepi ruha, a nap további részére kényelmes munkaruha. (Átöltözhetnek az ünnepség után)

 

KÖZÉPISKOLAI BEIRATKOZÁS

A középfokú iskola a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerinti 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásokról tájékoztatót tesz közzé a honlapján 2020. június 5-ig, amelyben meghatározza a beiratkozás pontos időpontját és feltételeit.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel a korábbi években történt beiratkozási gyakorlattól eltérően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője személyes jelenléte a beiratkozás napján nem kötelező, hanem gyermeke beíratását elektronikus úton is megteheti.

A helyzethez igazodva elkészült egy  javaslat a középiskolai beiratkozás feladatainak elvégzésére vonatkozóan, melyet a linken olvashat el.

 

Szülői beiratkozási teendők (kattintson ide)!

 

 

GYERMEKÉTKEZTETÉS - 2020/2021. TANÉVRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKÉTKEZTETÉS

A 2020/2021. TANÉVRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK SZÜLEI RÉSZÉRE

Tisztelt Szülők!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Az alábbiakban részletes tájékoztató olvasható a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények).


Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerülő problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

1 . Étkezési igény bejelentése

Az étkezési igény bejelentése intézményünk felé minden esetben az Étkezés igénylőlap c. nyomtatvány kitöltésével történik, amelyet személyesen, postai vagy elektronikus úton is el lehet juttatni irodánkba. Kérjük, hogy az új tanévre vonatkozó igényeket, amelyeket most adnak le szeptemberre vonatkozóan, az iskolába küldjék vissza, az iskola által megadott formában. (Az iskolával meg van beszélve, ők összesítve adják át a részünkre.)

Kérjük, hogy a későbbiekben megváltozott étkezési igény (pl. diétás étkezésre váltás), illetve adatok, jogosultságok változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és juttassák el irodánkba (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 108. iroda, e-mail cím: koszi.munkaugy@gmail.com

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szülő/törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy a későbbiekben az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és irodánkban (B.újfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 108-as iroda) adják le.

Az igénybe vehető kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhető:

2.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában INGYENES étkezésre jogosult:

2.1.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (a rendsz.gyvk.kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.

2.1.2. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

2.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában 50%-OS KEDVEZMÉNYŰ étkezésre jogosult

2.2.1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást irodánkban le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

2.2.2. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a mellékelt nyilatkozat kitöltése szükséges.

2.3. Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni. Nyomtatványok igényelhetőek, elérhetőek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/500-048-as telefonszámon.

3. Térítési díj

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetendő térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 Általános iskolai étkezési térítési díjak (változatlanul)

 

 

 

 

 

Étkezés fajtája

Kedvezményre nem jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

50%-os kedvezményre jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

 

 

3-szori étkezés 1-4. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

510

255

 

 

3-szori étkezés 5-8. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

600

300

 

 

ebéd 1-4. osztály

330

165

 

 

ebéd 5-8. osztály

420

210

 

 

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehető diétás étkezést biztosít. A főétkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot Kathóné Papp Éva élelmezésvezetővel (tel: 54/400-041). Diétás étkezési tevékenységünkről bővebben olvashat honlapunkon.

5. Hiányzások kezelése:

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezét a le nem mondott adagokat ki kell a szülőnek/törvényes képviselőnek fizetnie.

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú ét