Tantestületünk, dolgozóink

 

Pedagógusok:

 

Kari Sándor – tagintézmény – vezető, – tanár: fizika, számítástechnika, szakvizsgázott közoktatásvezető

 

Bácsó Melinda - tanító (magyar műveltség terület)

Bak Róbert – tanító (magyar műveltség terület)

Csalánosi Csilla - tanár: magyar, ének, tanító, felsős munkaközösség vezető

Csontos Mihály Róbert – tanár: földrajz, testnevelés, sportedző (tenisz)

Harsányi Antalné – tanító (pedagógiai, rajz és környezetismereti szakkollégium), okleveles TQM szakértő, szociálpolitikus, szakvizsgázott közoktatásvezető, mesterpedagógus

Hefnerné Molnár Edit Ilona – tanító (német műveltség terület), alsós munkaközösség vezető

Herczegh Boglárka – tanító (természetismeret műveltség terület)

Hodosánné Vámos Judit - tanár: matematika, kémia

Huga Zsuzsanna – tanító (rajz szakkollégium)

Kovács Zoltán - tanár: informatika, biológia, testnevelés

Lakatos Ferencné – tanító (rajz szakkollégium)

László Katalin – tanár: angol, német, gyermekvédelmi felelős

Lencsésné Gál Mária Éva – tanító (rajz szakkollégium), közoktatásvezetői és pedagógiai szakvizsga, pedagógia szakos bölcsész tanár

Mayerné Kádár Henriett Anita - tanító (magyar műveltség terület)

Molnárné Kiss Gizella – tanító (testnevelés szakkollégium)

Pástiné Karácson Mónika - tanító(magyar műveltség terület)

Varga Mátyás – tanár: történelem, honismeret, etika, DÖK mentor

Áttanító pedagógusok:

Farkas Csabáné – rajz

Strazsanecz János – technika

Vereczki Viktória – angol, német

Iskolatitkár:

Rácz Józsefné

Technika személyzet:

Pajtás Istvánné - takarítónő

Sólyom Mária - takarítónő

Csarkó Gyula - udvaros