TÁMOP

Határtalanul!


Nagy öröm számunkra, hogy sikeres pályázatunk révén, amelyet idén a Furtai Bessenyei György Általános Iskolával együtt valósítunk meg, hetedik osztályos tanulóink kísérőikkel négynapos erdélyi kiránduláson vesznek részt.

A pályázat száma: HAT-19-01-0948

Támogatás összege: 2.186.940 Ft            

A projekt vezetője: Varga Mátyás

A pályázat címe: Erdélyi fejedelmek nyomában                    

Célország:Románia

A projekt megvalósításának időpontja: 2020.05.05.-2020.05.08.

A pályázat célja:az erdélyi magyarság múltjának és jelenének megismerése.A kiránduláson résztvevő tanulóink a korábbi tanulási eredményekre építkezve, ismereteketszerezzenek Erdély történelmi, földrajzi, kulturális, társadalmi helyzetéről.

Tanulóink betekintést nyernek a határon túl élő magyarság szokásaiba, életkörülményeibe, hagyományaiba. Mindemellett fontos szempont a nemzeti identitástudat és az itt élő magyarsággal való kapcsolattartás.

Tervezett programok:

A pályázat keretében ellátogatunk Nagyváradra, Kolozsvárra, Torockóra, Tordára, Tordai hasadékhoz, Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Vajdahunyadra.

 

 Részt veszünk egy közös városnézésen és sportrendezvényen a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum diákjaival.

 

 

Határtalanul! – Erdélyi fejedelmek nyomában (HAT-18-01-1240) beszámoló


Sikeres pályázatunk révén – Erdélyi fejedelmek nyomában (HAT-18-01-1240) – 2019. május 21 és 24 között, 31 hetedik osztályos tanulóval utaztunk Erdélybe. A kirándulás keretében ellátogatunk Nagyváradra, Kolozsvárra, Torockóra, Tordára, Tordai hasadékhoz, Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Vajdahunyadra. Kolozsváron az Apácai Csere János Líceum diákjai mutatták be a város nevezetességeit diákjainknak. A kiránduláson résztvevő tanulóink a korábbi tanulási eredményekre építkezve, ismereteket szereztek Erdély történelmi, földrajzi, kulturális, társadalmi helyzetéről és az ott élő magyarság mindennapjairól.

 

Határtalanul pályázat


Nagy öröm számunkra, hogy sikeres pályázatunk révén a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájának hetedik osztályos tanulói kísérőikkel négynapos erdélyi kiránduláson vesznek részt.

A pályázat száma:HAT-18-01-1240              A projekt vezetője:Varga Mátyás

A pályázat címe:Erdélyi fejedelmek nyomában                    Célország:Románia

A projekt megvalósításának időpontja:2019.05.21.-2019.05.24.

A pályázat célja:

az erdélyi magyarság múltjának és jelenének megismerése.

a kiránduláson résztvevő tanulóink a korábbi tanulási eredményekre építkezve, ismereteket

szerezzenek Erdély történelmi, földrajzi, kulturális, társadalmi helyzetéről.

Tanulóink betekintést nyernek a határon túl élő magyarság szokásaiba, életkörülményeibe, hagyományaiba. Mindemellett fontos szempont a nemzeti identitástudat és az itt élő magyarsággal való kapcsolattartás.

Tervezett programok:

A pályázat keretében ellátogatunk Nagyváradra, Kolozsvárra, Torockóra, Tordára, Tordai hasadékhoz, Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Vajdahunyadra.

 

Részt veszünk egy közös városnézésen a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum diákjaival.


Kulturális pályázat

Kulturális programjaink megvalósításához pályázatot nyújtottunk be Berettyóújfalu Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottságához.

Megvalósítás ideje: 2019. április – december

A pályázat célja:

kirándulás keretében megismerkedjenek a gyerekek történelmi emlékeinkkel,tapasztalati úton szerezzenek újabb ismereteket kulturális értékeinkről

A pályázat megvalósítója a Cimborák Gyermekszervezet a Diákönkormányzattal közös szervezésben.

Ebben az évben ősszel a Gyulai várba szerveztünk kirándulást. Tárlatvezető segítségével ismerkedtünk meg a vár történetével, majd megtekintettük a vár több helyiségét (várbörtön, éléstár, kovácsműhely, fazekasműhely, kápolna, lovagterem, lakosztályok). Megcsodáltuk az eredeti középkori bútorokat, azok díszes motívumait, végigsétáltunk a vár falán, a kilátóból csodálatos panoráma nyílt a városra.

Látványos solymászbemutatón vettünk részt, ahol sok érdekességet hallottunk a ragadozómadarak viselkedéséről. Legizgalmasabb volt számunkra a solymok reptetése a vár udvarán, így testközelből szemléltük a madarak viselkedését. A bátrabb gyerekek a madarakkal fotózkodhattak.

Ezután az Almásy-kastélyba látogattunk el. Ittjátékos múzeumpedagógiai foglalkozás segítette, hogy azonosuljunk a történelmi korral, szórakoztató formában képzelhettük el az arisztokraták életét. Lehetőségünk volt többek között a főúri szabályok, a báli etikett, az illemtan megismerésére.


TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0032

Öveges Program

A 2014/15-ös tanévben felső tagozatos osztályaink a természettudományos tantárgyak tanóráin kihasználhatták a korszerűen felszerelt Arany labor feltétel rendszerét.

A laborban órát tartottak:

Hajzer Imréné: kémia
Kovács Zoltán: biológia
Szarka István: földrajz, természetismeret
Tarsoly Ervinné: Fizika

Berzáné Rákosi Márta: kapcsolattartó


TÁMOP 5.6.1.B- 12/2-2012-0244 (ÁVP)
"Nyitott szem, nyitott szív - A Berettyóújfalui Kistérség bűnmegelőzési programja" 

2015. január 31-én másfél éves program zárult le. Ebben a projektben 7. osztályos tanulóink és a 6. osztályos SNI-s tanulók vettek részt: rendhagyó osztályfőnöki órákon, szakköri tevékenységeken, személyiség tréningeken, nyári táborozáson tanulhatták meg, hogyan neválljanak a bűnelkövetők áldozatává


TÁMOP 3.1.4-08/2009-0097
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Berettyóújfalu alap és középfokú intézményeiben József A. Ált. Isk. EPSZ Széchenyi I. Tagiskola Berettyóújfalu Ady E. 1.

Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében iskolánk egy közoktatási projektben vesz részt.
„A   projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész  életen át, tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.”
Napjainkban az iskolai nevelés és oktatás kiemelt célja, hogy a tanítványoknak olyan használható ismereteket tanítsanak, amelyek képessé teszik őket az egész életen át, tartó tanulásra. Ennek egyik fontos eszköze a kompetencia alapú oktatás, amikor a tanítás-tanulás folyamatában az ismeret, a készség és a tanuláshoz való viszony kiegyensúlyozott, rendszerszerű fejlesztése valósul meg.
A kompetencia alapú oktatáson a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazni tudás középpontba helyezését értjük, ahol a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesülnek, életszerű keretek közötti alkalmazásuk révén értelmet nyernek a gyerekek számára.
Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek eszköze a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodás, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

Iskolánkban a kompetencia alapú oktatás bevezetését az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében kiírásra került TÁMOP3.1.4 a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat megnyerése által valósítja meg.
A 2009/2010-es tanévtől így került bevezetésre a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-00010097 számú pályázat alapján, melynek pontos címe,
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Berettyóújfalu alap és középfokú intézményeiben.
Elindult egy szervezeti és módszertani kultúraváltás, amely a kompetencia alapú oktatás bevezetésével az új oktatásszervezési és tanulásszervezési módszerek alkalmazásában mutatkozik meg.
A pályázatnak vannak kötelező és szabadon választható elemi. Kötelező a szövegértés - szövegalkotás, a matematika és egy általunk választható kompetencia területen a kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetése. Ezeken kívül beépülő modulok segítségével a Életpálya-építési és a Szociális-, életviteli- és környezeti kompetenciaterületen is fejlődhetnek tanulóink.
További kötelező tevékenységek a pályázatban a témahét, a moduláris oktatási program, a 3 hetet meghaladó projekt megszervezése, Információs és Kommunikációs -Technológiák bevezetése az oktatásban, és mint új oktatásszervezési eljárás, a tantárgytömbösített, valamint a műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatás bevezetése.
Az új pedagógiai projekt az alábbi tanulócsoportokban kerül megvalósításra:

 

Bevont pedagógus
Tevékenység Osztály
  Mészárosné Kovács Ildikó „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetenciaterületen kompetencia alapú oktatási program, „A”programcsomag bevezetése 1. D
  Tarsoly Ervinné „Matematika” kulcskompetenciaterületen kompetencia alapú oktatási program,  „A”programcs. bevezetése  5. D
  Kovács Zoltán Digitális kulcskompetenciaterületen kompetencia alapú oktatási program,  „B”programcsomag bevezetése 5. D
  Aranyiné Csalánosi Csilla Tantárgytömbösített oktatásbevezetése művészetetek műveltségi területen. Magyar irodalom, magyar nyelv, ének. 5. D
  Molnárné Kiss Gizella Műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatásbevezetése. Ember és társadalom 2. 2. D
  Bak Judit Moduláris oktatási program.„Népi játékok játék a közösségépítésben”- témakör.

1. D

 

További kötelező tevékenységek: 

Tevékenység
Cím Bevont tanulói csoport Id?
Témahét Advent 1-8.d.o. 2009. 12. hó
Témahét Mozogj,sportolj 1-8.d.o. 2010. 03. hó
Háromhetet meghaladó project Környezetvédő és egészség-megőrző project 1-8.d.o.

2010. 04-05-hó 

A feladatok elvégzéséhez tanáraink és az iskola vezetése pedagógiai és módszertani továbbképzéseken vehetnek részt:

 • Új tanulásszvezési eljárások alkalmazása
   
 • A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés
   
 • Az infokommunikációs technikák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
   
 • Változásmenedzsment, projektmenedzsment
   
 • Új oktatásszervezés az intézményben

Mindezen programok bevezetéséhez a pályázati projekt költségvetése biztosítja a tárgyi és képzési, megvalósítási költségeket.
Az új eljárás szakmai vezetője: Harsányi Antalné